fbpx

Namen dela dohodnine

Del dohodnine (do 1%) lahko namenite tudi našemu društvu, za kar se toplo priporočamo.
Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:
• elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
• osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.
Hvala!